Приказ Ростехнадзора № 475 от 15.11.2016г.
Приказ Ростехнадзора № 233 (в редакции по состоянию на 10.02.2017г.)
Приказ Министерства РФ № 640н от 14.11.2016г.
Приказ № 438н от 19.08.2016г. Система управления ОТ
Приказ № 273 от 21.09.2016г.